XI Olsztyński Festiwal Kultury Modelarskiej

Zapraszamy już teraz do Olsztyna na XI Festiwal Kultury Modelarskiej z II Memoriałem poświęconym Lechowi Dunajewskiemu. Rezerwujcie terminy w kalendarzu ?

W tym roku trochę nowości, trochę niespodzianek… Zapraszamy

XI Festiwal Kultury Modelarskiej z II Memoriałem plut. pil. Lecha Dunajewskiego w Olsztynie, 18-19.04.2020

 Zasady organizacji Festiwalu:

Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej.

Sędzia Główny jest powoływany przez Organizatorów przed konkursem.

Sędzia Główny powołuje komisje sędziowskie do oceny odpowiednich kategorii i pełni nadzór ogólny nad pracą komisji sędziowskich, sam Sędzia Główny nie bierze udziału w ocenie modeli. Sędziami są wyłącznie członkowie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Modelarzy „Warmia”.

Sędziowie nie biorą udziału w rywalizacji konkursowej. Zgłoszone do konkursu modele ocenia powołana przez organizatorów komisja sędziowska wg zasady „podoba się – nie podoba się”.

Wyniki sędziowania potwierdza Sędzia Główny. Sędzia Główny oraz Organizator mają prawo do ingerencji w wyniki w uzasadnionych przypadkach, np. zbyt małej obsady klas, konieczności łączenia klas itp. Sędzia Główny może powołać nową komisję do ponownego sędziowania wybranych kategorii.

Decyzje komisji sędziowskiej podane do informacji publicznej w dniu zakończenia imprezy są ostateczne i niepodważalne.

Uczestnik może wystawić dowolną liczbę modeli.

Uczestnik może zająć tylko jedno z nagradzanych miejsc w danej klasie. Pod uwagę będzie brany najwyżej oceniony model wykonany przez uczestnika. Uczestnicy, którzy zostaną wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe.

Organizatorzy planują przyznanie trzech równorzędnych wyróżnień w każdej klasie. W przypadku wysokiego poziomu wykonania modeli ilość wyróżnień może zostać zwiększona. Analogicznie, w przypadku niskiego poziomu wykonania ilość wyróżnień może być decyzją Organizatorów zmniejszona. O ilości wyróżnień w danej klasie decyduje Sędzia Główny oraz Organizatorzy.

Dołączenie dokumentacji do modelu nie jest obowiązkowe, ale zalecane w przypadku modeli waloryzowanych.

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przemieszczania modeli w obrębie wystawy w celu efektywnego wykorzystania przestrzeni wystawowej przy zachowaniu niezbędnej ostrożności.

Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku zgłoszenia co najmniej trzech modeli wykonanych przez co najmniej dwóch zawodników. W przypadku niewystarczającej liczby modeli w danej klasie rywalizacja nie odbędzie się, uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy (nie dotyczy to kategorii wiekowych junior oraz młodzik).

Za kolekcję uważa się przynajmniej trzy modele powiązane tematycznie.

Organizatorzy przewidują nagrody specjalne, a Komisja sędziowska wskaże laureatów poszczególnych nagród.

W trakcie sędziowania Komisja Sędziowska w porozumieniu z Sędzią Głównym może zdecydować z zmianie podziału na klasy ( połączyć zbliżone kategorie).

Możliwe jest zgłaszanie i fundowanie prywatnych nagród.

Do oceny nie mogą być wystawiane modele, które w latach ubiegłych zdobyły wyróżnienia w konkursach w Olsztynie.

II Memoriał plut. pil. Lecha Dunajewskiego

Memoriał plut. pil. Lecha Dunajewskiego jest częścią XI Olsztyńskiego Festiwalu Kultury Modelarskiej – rozegrany zostanie jako kategoria specjalna.

Do rywalizacji w Memoriale dopuszczone są modele plastikowe oraz kartonowe w dowolnej skali.

W Memoriale mogą brać udział modele następujących typów samolotów, na których latał Lech Dunajewski:

Tiger Moth, Fairey Battle, Airspeed Oxford, Miles Master, Boulton Defiant, Hawker Hurricane, Supermarine Spitfire Vb, Hawker Tempest, Hawker Typhoon, Bristol Blenheim, Whitley Whitworth, Wellington, Miles Martinet, Hawker Henley, Percival Proctor, PO2, Zlin 26, Junak, Jak 18, Piper H Grasshopper, Kadet (Heinkel He 72 Kadett), Szczygieł (Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz), Jungmann.

Modele powinny być wykonane w polskich oznaczeniach (jeśli polskie jednostki używały konkretnego typu samolotu), premiowane będą malowania z dywizjonów 316, 288 i 577 RAF, w których latał Lech Dunajewski.

Jury wyłoni jednego zwycięzcę, który otrzyma II Memoriał plut. pil. Lecha Dunajewskiego razem z nagrodą rzeczową.

Przewiduje się możliwość ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla innych uczestników Memoriału.

 Kategoria specjalna „Model w budowie”

Na XI Festiwalu Kultury Modelarskiej utrzymujemy kategorię specjalną „Model w budowie”. Naszym celem jest pokazanie zwiedzającym różnych etapów powstawania modelu, waloryzacji używanych przez modelarzy oraz niezbędnego wkładu pracy. Kategoria nie będzie podzielona na skale.

 Kategoria specjalna „Model z książką”

Na XI Festiwalu wprowadzamy kategorię specjalną „Model z książką”. Może w niej uczestniczyć dowolny model razem z powiązaną tematycznie fabularyzowaną książką – np. model samolotu Spitfire w barwach Dywizjonu 303 razem z „Dywizjonem 303” Arkadego Fiedlera, model niszczyciela „Garland” z książką ”Alarm na Garlandzie” itd. Oczekujemy jak najściślejszego powiązania tematycznego modelu z książką.

 Program Festiwalu

Sobota, 18 kwietnia 2020

9.00 – 14.00 Przyjmowanie modeli na wystawę

12.00 – 19.00 Wystawa otwarta dla zwiedzających

16.30 Rozpoczęcie pracy sędziów

Niedziela, 19 kwietnia 2020

9.00 – 13.30 Wystawa otwarta dla zwiedzających

13.30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 Kategorie konkursowe:

I.                Modele plastikowe

Samoloty:

1 Młodzicy bez podziału na skale (PMS)

2 Juniorzy bez podziału na skale (PJS)

3 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSS1)
4 Seniorzy 1/48 (PSS2)
5 Seniorzy 1/32 i większe (PSS3)

 Śmigłowce:

6 Młodzicy bez podziału na skale (PMH)

7 Juniorzy bez podziału na skale (PJH)

8 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSH1)
9 Seniorzy 1/48  i wieksze (PSH2)

 Pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym:

10 Młodzicy bez podziału na skale (PMPK)

11 Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPK1)
12 Juniorzy 1/48 i większe (PJPK2)

13 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPK1)
14 Seniorzy 1/48 (PSPK2)
15 Seniorzy 1/35 i większe (PSPK3)

 Pojazdy wojskowe na podwoziu gąsienicowym (łącznie z artylerią samobieżną)

16 Młodzicy bez podziału na skale (PMPG)

17 Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPG1)
18 Juniorzy 1/48 (PJPG2) i większe

19 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPG1)
20 Seniorzy 1/48 (PSPG2)
21 Seniorzy 1/35 i większe (PSPG3)

 Artyleria bez własnego napędu:

22 Młodzicy bez podziału na skale (PMA)

23 Juniorzy bez podziału na skale (PJA)

24 Seniorzy bez podziału na skale  (PSA)

 Dioramy:

25 Młodzicy bez podziału na skale (PMD)

26 Juniorzy bez podziału na skale (PJD)

27 Seniorzy bez podziału na skale (PSD)

 Statki i okręty:

28 Młodzicy bez podziału na skale (PMO)

29 Juniorzy bez podziału na skale (PJO)

30 Seniorzy 1/700 (PSO1)
31 Seniorzy 1/350 (PSO2)
32 Seniorzy pozostałe skale (PSO3)

 Pojazdy Cywilne:

33 Młodzicy (PMPC)

34 Juniorzy (PJPC)

35 Seniorzy (PSPC)

 Figurki:

36 Młodzicy bez podziału na skale (PMF)

37 Juniorzy bez podziału na skale (PJF)

38 Figurki Historyczne Seniorzy (PSF1)
39 Figurki Fantasy, Sci-Fi, Warhammer Seniorzy (PSF2)

40 Figurki Popiersia Seniorzy (PSF3)

 Kolekcje:

41 Juniorzy kolekcje modeli plastikowych bez podziału na skale (PJK)

42 Seniorzy kolekcje modeli plastikowych bez podziału na skale (PSK)

 Inne:

43 Juniorzy SF (JSF)

44 Seniorzy SF Wszystko co lata (SSFL)

45 Seniorzy Sci-Fi Wszystko co nie lata (SSF)

46 Modele z innych materiałów – zapałki, metal, drewno

47 Inne – wszystko to, co chcielibyście pokazać (PI)

  II.             Modele kartonowe

48 Młodzicy pojazdy (KMP)       

49 Młodzicy samoloty (KMS)

50 Młodzicy statki i okręty (KMO)

51 Młodzicy – inne modele (KMI)

52 Pojazdy kołowe Juniorzy (KJPK)

53 Pojazdy gąsienicowe Juniorzy (KJPG)

54 Lotnictwo Juniorzy (KJL)

55 Statki i okręty Juniorzy (KJO)

56 Figurki i Zwierzęta Juniorzy (KJF)

57 Budowle Juniorzy (KJB)

58 Pojazdy kołowe Seniorzy (KSPK)

59 Pojazdy gąsienicowe Seniorzy (KSPG)

60 Artyleria bez napędu Seniorzy (KSA)

61 Pojazdy szynowe Seniorzy (KSPS)

62 Samoloty z napędem śmigłowym Seniorzy (KSSS)

63 Samoloty z napędem odrzutowym Seniorzy (KSSO)

64 Śmigłowce i wiatrakowce Seniorzy (KSH)

65 Figurki, zwierzęta i pojazdy kosmiczne Seniorzy (KSF)

66 Statki, okręty i żaglowce Seniorzy (KSSOZ)

67 Statki i okręty do linii wodnej Seniorzy (KSDLW)

68 Okręty Seniorzy (KSO)

69 Budowle Seniorzy (KSB)

70 Inne – wszystko to, co chcielibyście pokazać (KI)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.